Προγραμματισμός Διαγωνισμάτων

Ύλη διαδικτυακών διαγωνισμάτων Μαρτίου 2021

Φροντιστήριο στον Πύργο Ηλείας

Οι ενότητες έχουν καθοριστεί με τέτοιο τρόπο που κάθε διαγώνισμα να καλύπτει ευρύ φάσμα της μέχρι στιγμής διδακτέας ύλης !


Προγραμματισμός ημέρας και ώρας διαγωνίσματος

Γ΄ Λυκείου

Β΄ Λυκείου

A΄ Λυκείου

Γ΄ Γυμνασίου

Β΄ Γυμνασίου

A΄ Γυμνασίου