Φροντιστήριο Μαθηματικών στον Πύργο Ηλείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ TEST

Το διαγνωστικό test θα διενεργηθεί τις δύο αυτές ημερομηνίες!

Στην αίτηση συμμετοχής μπορείς να δηλώσεις εκείνη που σου ταιριάζει!

Φροντιστήριο Μαθηματικών στον Πύργο Ηλείας