Εγγραφή

Φροντιστήριο Μαθηματικών στον Πύργο Ηλείας

μΑΘΉΜΑΤΑ 

κΑΛΟΚΑΙΡΙΝΉς ΠΕΡΙΌΔΟΥ

Η περίοδος μαθημάτων για το καλοκαίρι του 2023 ξεκινά στις 20 Ιουνίου

Γ' Λυκείου 20 Ιουνίου έως 4 Αυγούστου

Α' & Β' Λυκείου 26 Ιουνίου έως 28 Ιουλίου

Γυμνάσιο 3 Ιουλίου έως 28 Ιουλίου

Συμπλήρωσε την καρτέλα για την εγγραφή σου!