Πανελλαδικές

2024

Τρίτη 4 Ιουνίου 2024

ΓΕΛ

Σάββατο 1 Ιουνίου 2024

ΕΠΑΛ

2023

Τρίτη 6 Ιουνίου 2023

ΓΕΛ

Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

ΕΠΑΛ

2022

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022

ΓΕΛ

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2022

ΕΠΑΛ

2021

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

ΓΕΛ

2020

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

ΓΕΛ

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

ΕΠΑΛ