Συνεργασίες

Φροντιστήριο Μαθηματικών στον Πύργο Ηλείας

Η μουσική μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης , ηρεμίας , αυτοελέγχου και δημιουργικότητας , στοιχεία αναγκαία για καλή απόδοση στα μαθηματικά!

Η πρόταση του Studio για την κατάκτηση της "μουσικότητας" στα μαθηματικά ακούει στο όνομα  ΩΔΕΙΟ  Χρήστος Τσατσαμπάς

Φροντιστήριο Μαθηματικών στον Πύργο Ηλείας

Το κοινό χαρακτηριστικό των μαθηματικών και των αγωνισμάτων του στίβου είναι η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης για την επίτευξη των στόχων που θέτει ο καθένας!

Το Studio συνεργάζεται με το γυμναστικό σύλλογο Αναγέννηση Πύργου , ώστε να ωθήσει τους μαθητές να πετύχουν την μέγιστη δυνατή βελτίωση!